Projekt „Szutka i Kultura AI” – Wernisaż „Odkryj Magię Jesieni!”

|

Patryk Błachnio

Wernisaż „Odkryj Magię Jesieni” był dla mnie, wydarzeniem o wielowymiarowym znaczeniu. Jako organizator, byłem świadkiem i twórcą przestrzeni, w której lokalna społeczność miała okazję zobaczyć, jak młodzi ludzie z Łaskarzewa reinterpretują jesień przez pryzmat najnowszych technologii. Dwa miesiące przygotowań, organizacji i nieustannej pracy doprowadziły do tego momentu, w którym DPT Bajka stało się galerią pełną barw, emocji i przede wszystkim – innowacji.

Od początku założyłem, że projekt „Sztuka i Kultura AI” powinien nie tylko rozwijać kreatywność, ale i edukować. Współpraca z uczniami Zespółu Szkół nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie i Zespołem Szkół nr 2 w Łaskarzewie była inspirująca. Obserwowanie, jak uczniowe szybko przyswajają wiedzę o narzędziu Midjourney i jak ciekawe potrafią łączyć tradycję z nowoczesnością, przypomniało mi, dlaczego podjąłem się tej inicjatywy.

Dzień wernisażu był dla mnie kulminacją wielu wysiłków. Nie zapomnę emocji, które towarzyszyły mi podczas otwierania drzwi DPT Bajka dla pierwszych gości. Ich zaciekawione spojrzenia, gdy przekraczali próg sali wystawienniczej, były dla mnie potwierdzeniem, że to co robimy ma głęboki sens. Każda rozmowa z gośćmi, każdy uśmiech na twarzy uczestnika warsztatów, dawały mi ogromną satysfakcję.

Konkurs był elementem, który wprowadził dodatkową dynamikę do wieczoru. Ożywione dyskusje na temat ulubionych prac i zaangażowanie mieszkańców w głosowanie to były przejawy żywej społeczności, jakiej pragnąłem. Każdy głos był świadectwem, że sztuka, nawet ta współczesna, wywołuje emocje i refleksje.

Ogłoszenie zwycięzcy było dla mnie nie tylko zwieńczeniem wieczoru, ale i potwierdzeniem, że warto stawiać na kreatywne podejście do edukacji i kultury. Przemawiając do zebranych, poczułem dumę, widząc twórcze owoce naszych wspólnych starań.

Patrząc wstecz, po zakończonym wernisażu, widzę go nie tylko jako wydarzenie kulturalne, ale jako obietnicę – że Łaskarzew będzie miejscem, gdzie nowe pokolenia artystów mogą wzrastać i rozwijać swoje talenty, wspierane przez lokalną społeczność i nowoczesne technologie. To był nie tylko wernisaż, ale początek nowej ścieżki dla nas wszystkich, którzy wierzą w siłę sztuki i innowacji.

O wernisażu napisali:

Dodaj komentarz