Poznaj moją działalność

Przez ostatnie kilka lat, brałem udział w wielu mniejszych i większych projektach, jak również w działalności w organizacjach pozarządowych na terenie Łaskarzewa. Ta strona to zaledwie niewielka część tego co udało się zrobić.

Przewodniczący RDPP

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Łaskarzewie ma na celu wzmocnienie lokalnej społeczności poprzez aktywne wsparcie inicjatyw sektora pozarządowego. Projekt skupia się na identyfikacji i rozwoju kluczowych obszarów, w których organizacje pozarządowe mogą przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców Łaskarzewa.

Projekt: Sztuka i Kultura AI

Projekt „Sztuka i Kultura AI” został zainicjowany w 2023 roku powstał z myślą o uczniach szkół podstawowych w Łaskarzewie, aby zainspirować młode umysły do odkrywania związków między sztuką, technologią i kulturą. Inicjatywa ta miała na celu nie tylko rozwijanie kreatywności i umiejętności artystycznych wśród dzieci, ale także przedstawienie im, jak nowoczesne technologie, takie jak sztuczna inteligencja, mogą służyć jako narzędzie do tworzenia sztuki.

Stowarzyszenie CIA

Brałem udział w prowadzeniu szeregu projektów i programów edukacyjnych skierowanych do różnych grup społecznych, ze szczególnym naciskiem na seniorów oraz wsparcie dla lokalnych organizacji pozarządowych.

Oferuje również doradztwo i wsparcie dla lokalnych organizacji pozarządowych. Jego działalność koncentruje się na budowaniu ich potencjału organizacyjnego, poprawie efektywności działań oraz zwiększeniu ich widoczności i wpływu na lokalną społeczność.

Łaskarzew 2030

Jako aktywny członek i współzałożyciel grupy nieformalnej Łaskarzew 2030, odgrywałem istotną rolę w promowaniu wartości ekologicznych oraz ochronie i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego w Łaskarzewie. Grupa Łaskarzew 2030 powstała z inicjatywy lokalnych mieszkańców, którzy podzielali pasję do ochrony środowiska i pragną aktywnie wpływać na pozytywne zmiany w swoim otoczeniu.

Grupa zakończyła działalność pod wpływem hejtu ze strony lokalnej prasy.